Skip to content Skip to footer

С празник за 1 юни бе отбелязано успешното изпълнение на строителните дейности по пилотния проект на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия в сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“.

Това е първата и единствена инсталация за оползотворяване на геотермална енергия в общинска сграда на територията на община Бургас.

Според проекта се изпълниха 22 броя гео сонди на дълбочина от 100 м. всеки, доставиха се два термопомпени агрегата и се инсталираха съвременни конвектори в помещенията. Така бе изградена геотермална термопомпена инсталация и реконструирана отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която вече ще използва за отопление и охлаждане на сградата постоянната температурата на земята, като източник на топлина и студ.

Площта, върху която се намират сондажите, е облагородена и използваема, като е изградена нова детска площадка с ударопоглъщаща каучукова настилка и бетонови плочи за игри на децата.

Skip to content