Skip to content Skip to footer

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът Николов инспектираха изпълнението на проекта

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът на Бургас Димитър Николов инспектираха днес изпълнението на проекта на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“.  Реализирането на проекта в сградата ще подобри значително енергийната…

Read More

Представители на финансовия механизъм посетиха ясла №3

Днес на посещение в ясла №3 бяха представители на Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите и делегация от страна на партньорите по програмата: Норвежка агенция за околна среда (NEA), Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE), Националният енергиен орган на Исландия (ОS), Офис на Финансовия механизъм, както и представител на посолството на…

Read More

Сключване на договор за строително-монтажни дейности

Днес бе сключен договор за изпълнение на основната дейност по проекта „Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“. Изпълнителят-бургаската фирма „Термал инженеринг“ ще извърши инсталиране на мощности от геотермална енергия и увеличи производството на енергия от Възобновяеми енергийни източници като се изгради геотермална термопомпена инсталация, посредством водоохлаждаеми…

Read More

Семинар за обмяна на знания и добри практики в управление на устойчивата енергия се проведе в Бургас

На 14 юли 2022г. в гр. Бургас се проведе семинар и обучение с обмяна на знания и добри практики в управлението на устойчива енергия. Събитието се проведе в изпълнение на проекти „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002 и „Внедряване на ВЕИ чрез…

Read More

Стартира пилотният проект на община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници в детска ясла № 3

Кметът Димитър Николов даде старт на изпълнението на пилотния проект на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“. „Реализирането на проекта в сградата ще подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и…

Read More

Зам.-министър Петрова: Изпълнението на проектите за геотермална енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините

„Безвъзмездната финансова помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще осигури намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез по-голям дял на производството на енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност в сградите и общините.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова на церемония за подписване на…

Read More

Skip to content