Skip to content Skip to footer

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът на Бургас Димитър Николов инспектираха днес изпълнението на проекта на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“. 

Реализирането на проекта в сградата ще подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и развитие на децата в яслата. 

“Имаме още готови технически проекти за детски учебни заведения, с които можем да кандидатстваме за внедряването на възобновяеми енергийни източници при наличност на подходящи програми“, сподели кметът Николов. 

Детска ясла № 3 е построена през 1962 г. и е с капацитет за 190 деца. Сградата се отоплява със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и дизел. Котелната инсталация е морално остаряла и е изразходвала ресурса си. 

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която ще се използва за отопление и охлаждане на сградата, чрез постоянната температурата на земята, като източник на топлина и студ. 

По време на срещата в детската ясла министър Христов изрази своята подкрепа към подобни проекти, като реализиращия се в нея, като каза, че очакванията за намаляване на сметките за отопление и охлаждане могат да стигнат до 80%.

Skip to content