Skip to content Skip to footer

Днес на посещение в ясла №3 бяха представители на Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите и делегация от страна на партньорите по програмата: Норвежка агенция за околна среда (NEA), Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE), Националният енергиен орган на Исландия (ОS), Офис на Финансовия механизъм, както и представител на посолството на Кралство Норвегия в Букурещ. Те бяха посрещнати от заместник-кмета Йорданка Ананиева, директора на яслата и част от екипа на проекта.

Беше проследен напредъка по изпълнението на проекта за оползотворяване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в детската ясла, също така на участниците бяха представени целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати след успешното изпълнение.

Представителите констатираха, че дейностите в детското заведение се изпълнява в срок и са съобразени с графика на малките им обитатели, като целта е най-късно през следващия отоплителен сезон те да се радват на новоизградения чист източник на топлина.

Skip to content